uvádí...
22. KONGRES HOREKA 112, PRAHA

Pavel Vinkler

ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pavel Vinkler

ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pavel Vinkler vystudoval Vysokou školu báňskou – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Masarykova univerzitu Brno, Ekonomicko-správní fakulta, doktorské studium, obor Veřejná ekonomie. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu působí jako ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání (od 1. 3. 2017) odpovědný zejména za hledání způsobů, jak zlepšit podnikatelské prostředí v ČR, přípravu opatření zacílených na snižování administrativní zátěže podnikatelů, otázky společenské odpovědnosti podniků, obchodní podnikání v České republice a podpůrná opatření pro podnikatele v oblasti GDPR. Po dobu deseti let vedoucí oddělení pro konkurenceschopnost a poté oddělení pro malé a střední podniky a maloobchod odpovědný za problematiku zaměřenou na zvýšení konkurenceschopnosti podniků, přípravu strategických materiál v oblasti MSP, přípravu finančních nástrojů pro podporu MSP a podporu internacionalizace MSP.

Všechny části programu od: Pavel Vinkler

Panelová diskuse: Stát versus podnikatel v každodenním provozu

11:30 - 12:30