uvádí...
DISKUSNÍ ARÉNA 2, 11. 6. 2021, PRAHA

Ing. Klára Dostálová

Ministryně pro místní rozvoj

Ing. Klára Dostálová

Ministryně pro místní rozvoj

Všechny části programu od: Ing. Klára Dostálová

Diskuse s ministry o budoucnosti oboru HoReCa

14:15 – 15:05

Panelová diskuse s ministry a zástupci oboru

15:30 – 17:00