uvádí...
19. kongres HOREKA 112

Karel Havlíček

předseda představenstva
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Karel Havlíček

předseda představenstva
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od přelomu milénia hájí zájmy podnikatelů, zastává pozici předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je spolumajitelem skupiny SINDAT, podnikající od roku 1990 v oblastech středního průmyslu a nových technologií. Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, na Vysoké škole finanční a správní, a.s. je děkanem fakulty ekonomických studií. Je nejcitovanějším tuzemským autorem na téma řízení malých a středních podniků, na stejné téma mu vyšlo v tuzemsku i zahraničí pět odborných knih a desítky recenzovaných článků.

Všechny části programu od: Karel Havlíček

Oficiální zahájení

09:00 - 09:15

Panelová diskuse: Stát versus podnikatel v každodenním provozu

11:30 - 12:30