uvádí...
22. KONGRES HOREKA 112, PRAHA

Jan Herget

ředitel, agentura CzechTourism

Jan Herget

ředitel, agentura CzechTourism

Ředitel Ing. Jan Herget Ph.D. vystudoval mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pro VisitBritain působil v minulosti jako ředitel pražské pobočky, předtím pracoval jako PR ředitel/tiskový mluvčí pro vládní agenturu CzechTrade. Od září 2012 do června 2016 vykonával pozici ředitele odboru zahraničních zastoupení a online, v rámci CzechTourismu působil také na pozici ředitele Institutu turismu se zodpovědností za marketingové průzkumy a na pozici ředitele zahraničního zastoupení CzechTourism pro země Beneluxu. Od roku 2006 působí na katedře cestovního ruchu na Vysoké škole ekonomické, kde je zodpovědný za výuku předmětu Destinační marketing a management. Coby hostující profesor přednášel na univerzitě v Severním Coloradu v USA, na univerzitě v Lahti ve Finsku nebo na univerzitě ve Styeru v Rakousku. V soukromé sféře se pak specializuje zejména na marketingové a PR poradenství.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Herget’s medallion

 

CzechTourism’s new director Jan Herget studied at the University of Economics in Prague and his specific field of study at the Faculty of international relations was the international trade. In the past he worked e. g. for VisitBritain and his position was the director of its Prague branch offices. Even before that Jan Herger had worked as PR director / press agent for a state agency called CzechTrade.

During the period from September 2012 till June 2016 he executed the position of the director of CzechTourism’s foreign representation and of the online department. As for his functioning in the agency CzechTourism Jan Herget also operated as the director of The Tourism Institute of the Czech Republic and his main responsibilities laid in the area of marketing researches; also, he was the director of CzechTourism’s foreign representation for the area of Benelux.

Since 2006 he has become a part of his alma mater the University of Economics as a member of Department of Tourism where he has been teaching the subject related to the destination marketing and management. As a visiting professor Jan Herget lectured at a university in North Colorado in USA, at a university in Lathi, in Finland or for example at a university in Steyr, in Austria

In his personal affairs Jan Herget focuses, among other things, on marketing and PR counseling.

 

Všechny části programu od: Jan Herget

Panelová diskuse: Stát versus podnikatel v každodenním provozu

11:30 - 12:30