uvádí...
21. KONGRES HOREKA 112, 2. 11. 2021, PRAHA

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr

Všechny části programu od: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Diskuse s ministry o budoucnosti oboru HoReCa

14:15 – 15:05

Oficiální zahájení

09:00 - 09:30

Panelová diskuse s ministry a zástupci oboru

15:30 – 17:00