uvádí...
DISKUSNÍ ARÉNA 2, 18. 5. 2021, PRAHA

Daniel Buryš

generální ředitel Kofola Československo

Daniel Buryš

generální ředitel Kofola Československo

Všechny části programu od: Daniel Buryš

Panelová diskuse s ministry a zástupci oboru

15:30 – 17:00