uvádí...
22. KONGRES HOREKA 112, PRAHA

Andrea Veselovská

ředitelka
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Andrea Veselovská

ředitelka
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Od roku 2009 působí v organizaci destinačního managementu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a čtvrtým rokem na pozici ředitelky. Pod jejím vedením organizace získala několik profesních ocenění, například Evropskou komisí udělovaný titul EDEN – European Destination Of Excellence či Velkou cenu cestovního ruchu v oblasti marketingu. Věnuje se projektovému a finančnímu řízení, public relations, destinačnímu marketingu s důrazem na nová média a rozvoji lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu. Zasedá v odborných profesních komisích, je zpracovatelkou několika strategických dokumentů pro orgány státní správy a zakládající členkou Šumperského okrašlovacího spolku. Vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě a regionální rozvoj a veřejnou správu na České zemědělské univerzitě, kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu