uvádí...
21. KONGRES HOREKA 112, 2. 11. 2021, PRAHA
Panelová diskuse s ministry a zástupci oboru

Panelová diskuse s ministry a zástupci oboru

Moderátor:  Luboš Kastner

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky
JUDr. Alena Schillerová, PhD., místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Ing. Klára Dostálová, mininstryně pro místní rozvoj ČR

Zástupci oboru HoReCa: 

Jan  Herget, ředitel, CzechTourism
Daniel Buryš, generální ředitel, Kofola Československo
Jiří Gajdošík, Managing Partner, Asten Hotels
Luboš Kastner, Garant projektu Moje Restaurace, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, spolumajitel Hospodská, restaurace Červený Jelen

Diskuse s ministry o budoucnosti oboru HoReCa

Moderátor: Luboš Kastner

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky
JUDr. Alena Schillerová, PhD., místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
doc. Ing. Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj