uvádí...
21. KONGRES HOREKA 112, 2. 11. 2021, PRAHA

ODPOLEDNÍ SEKCE A, B, C, D

25. 4. 2017
13:30 - 16:30

ODPOLEDNÍ SEKCE A, B, C, D