uvádí...
DISKUSNÍ ARÉNA 2, 11. 6. 2021, PRAHA

Bio versus lokálnost

28. 5. 2019
15:15 - 16:30
KUCHAŘSKÝ WORKSHOP

Bio versus lokálnost

Lukáš Nevyjel, šéfkuchař, Nota Bene