uvádí...
21. KONGRES HOREKA 112, 2. 11. 2021, PRAHA

Zástupce ubytovacích a gastronomických zařízení

Zástupce ubytovacích a gastronomických zařízení

Informace k registraci:

  • Pro účast na akci je potřebné se předem zaregistrovat vyplněním registračního formuláře. Je nutná registrace každého účastníka.
  • Každý účastník ručí za správnost uvedených registračních údajů a výběr skupiny účastníků, do níž spadá. V případě, že se registruje v nesprávné kategorii, je organizátor oprávněn vystavit fakturu na doplatek částky, která odpovídá vstupnému pro skupinu účastníků, do níž se měl podle zaměření firmy, kterou zastupuje, registrovat. V případě pochybností o správnosti kategorie kontaktujte organizátora.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.
  • Dva zástupci z oboru HoReCa za každý provoz mají VSTUP ZDARMA! Každá další osoba je zpoplatněna částkou 1900 Kč bez DPH.
  • Na akci budou dodržována aktuální protiepidemická opatření, podrobnosti zde.

Adresa společnosti

Přihlaste se k odběru NL HOREKA 112, zde budete mít informace z první ruky! Registrace zde

Adresa provozu

Před registrací se prosím seznamte s informacemi o zpracování osobních údajů (je třeba odscrolovat celý text).

Informace o zpracování osobních údajů

1. Kdo je správcem a zpracovatelem údajů
Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je divize ATOZ Retail společnosti ATOZ
Marketing Services, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706, která je
organizátorem akce Kongres HOREKA 112. Naše společnost se zabývá organizací odborných
obchodních konferenčních akcí a dalších setkání zástupců společností z různých oborů (dále
jen akce), vydáváním odborných časopisů, provozováním informačních webových portálů a
dalších aktivit B2B marketingu.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme
V případě, že se registrujete na naši akci, poskytujete nám v rámci registrace, případně přímo
na akci, některé osobní údaje. Jedná se o základní kontaktní údaje: vaše jméno a příjmení, váš
pracovní telefon, e-mailová adresa a pracovní pozice ve spojení s firmou, kterou na akci
zastupujete a pod jejíž hlavičkou jste se registrovali. Krom toho evidujeme, které naše akce
jste navštívili, zda odebíráte některý z našich časopisů či zda odebíráte některý z našich
informačních newsletterů. Na akci také pořizujeme obrazové záznamy a videozáznamy, a je
tak možné, že se na některém ze záběrů objevíte.

3. K čemu údaje potřebujeme a co s nimi děláme
Vaše údaje potřebujeme proto, abychom s vámi mohli komunikovat ohledně vaší účasti na
akci a abychom vám mohli vytvořit nejlepší možné podmínky pro to, aby pro vás akce byla co
nejúspěšnější jak v informační, tak v obchodní rovině. V této snaze nám pomáhají partneři
akce, kteří společně s námi hledají možnosti, jak konkrétním účastníkům akce pomoci zvýšit
jejich obchodní potenciál. Proto musejí mít i oni k dispozici vaše kontaktní údaje. Díky tomu
vás mohou jak v průběhu akce, tak i bezprostředně po ní kontaktovat s konkrétním návrhem
spolupráce s firmou, kterou na akci zastupujete. Účastí na akci vám přitom nevzniká žádná
povinnost realizovat obchodní spolupráci s partnery akce – to je zcela na vašem svobodném
rozhodnutí. Seznam partnerů 21. kongresu je k dispozici zde.
O akci samotné informujeme reportážemi odbornou veřejnost, a tak na ní pořizujeme
fotografie a případně i krátká reportážní videa. Ty, jež nejlépe dokládají, jaká akce opravdu
byla, uveřejňujeme v našich odborných časopisech, na našich informačních portálech, na
webu akce, na kterou se registrujete, i na profilech akce na sociálních sítích Facebook a
LinkedIn. A samozřejmě o akci vydáváme oficiální tiskovou zprávu, kterou posíláme
vybraným médiím. K ní některé fotky připojujeme. Uveřejněním vám nevzniká právo na
honorář.
Údaje také uchováváme proto, abychom vás mohli pozvat na stejně zaměřené akce i v
budoucnu. Zvaní realizujeme e-mailem a/nebo telefonicky. Je také možné, že vás oslovíme s
nabídkou na zapojení se do některého z našich budoucích projektů, pakliže budeme
přesvědčeni, že by to pro vás mohlo mít obchodní nebo informační přínos.
Osobní údaje můžeme takto zpracovávat, protože je to nezbytné pro účely našich
oprávněných zájmů nebo zájmů našich partnerů. Bez popsaného zpracování bychom nemohli
naše akce pořádat a připravovat odborné časopisy, ve kterých uveřejňujeme celou řadu
odborných článků.
Vaše údaje potřebujeme, abychom se mohli nadále rozvíjet a nabízet vám stále dokonalejší
produkty. Bez jejich poskytování byste i vy přišli o možnost navazovat obchodní kontakty a
rozvíjet své obchodní dovednosti. Naše aktivity jsou spojené čistě s vašimi obchodními aktivitami, proto vaše údaje nikdy nebudou použity pro to, aby vám byly nabízeny produkty pro vaše soukromé užití.

4. Doba zpracování osobních údajů
Poskytnuté údaje zpracováváme po dobu pěti let po skončení akce. Pokud se přihlásíte na
některou z dalších akcí, pak znovu poběží pětiletá lhůta pro zpracování údajů. Ovšem partneři
akce mají povinnost všechny poskytnuté osobní údaje smazat nejpozději do jednoho roku po
akci. Aby na to nezapomněli, pro jistotu je k tomu patřičně vyzveme. Déle budou smět vaše
osobní údaje zpracovávat jen v případě, že k tomu přímo jim udělíte souhlas nebo pokud pro
to vznikne nějaký jiný právní základ, například uzavřený obchod mezi vámi a daným
partnerem akce.

5. Odkud bereme osobní údaje a jejich aktualizace
Zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás obdrželi při registraci či které jste nám
poskytli na samotné akci. Sledujeme také, zda jste registrován(a) k odběru newsletterů a zda
odebíráte některý z našich časopisů. Také je možné, že vaši tvář zachytil objektiv fotoaparátu
nebo kamery v průběhu akce.
Naší snahou je, aby údaje, které uchováváme, byly aktuální. Proto vás žádáme, abyste nás
informovali v případě, že dojde ke změně některého z vámi poskytnutých údajů, nebo
dokonce pokud již nebudete v registraci uvedenou firmu zastupovat. Kontaktujte nás prosím
buď přes formulář v patičce www.atoz.cz, nebo e-mailem na adresu distribuce@atoz.cz.

6. Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům
Údaje zpracováváme zejména uvnitř naší firmy. Dbáme přitom na to, aby k osobním údajům
měli přístup jen ti zaměstnanci, kteří to potřebují k výkonu své práce. Využíváme na to řízení
přístupu k jednotlivým souborům, zaheslované soubory a další technická a organizační
opatření.
Pro to, aby akce byla co nejlepší a pro vás obchodně a informačně co nejúspěšnější,
využíváme pomoci specialistů – eventových manažerů. Pro účely organizace akce má v
takovém případě přístup k osobním údajům i daný eventový manažer, čímž se stává
zpracovatelem.
Abyste z akce, jíž se hodláte zúčastnit, vytěžili maximální obchodní potenciál, registrační
údaje mají k dispozici také partneři akce. Partneři se tak stávají zpracovateli údajů. Seznam partnerů 21. kongresu je k dispozici zde. Před přijetím kontaktního seznamu jsou povinni se
písemně zavázat, že s kontakty budou nakládat v souladu s obchodním duchem a smyslem
akce v zájmu rozvoje obchodu a podnikání účastníků.
V případě zasílání tiskovin pak k jejich distribuci využíváme specializované distribuční
společnosti. K zajištění samotné distribuce jim musíme předat vaše jméno a příjmení, název
společnosti a její adresu.
Všichni zpracovatelé osobních údajů musí zajistit, že s údaji budou nakládat v souladu s
platnou legislativou na ochranu osobních údajů.

7. Vaše práva jakožto subjektu údajů
Platná legislativa vám dává právo na přístup k námi zpracovávaným údajům o vás – můžete
nás kdykoliv požádat, abychom předložili, jaké údaje o vás spravujeme. Stejně tak máte právo
požadovat výmaz dat, jejich změnu, omezit jejich zpracování či vznést námitku proti jejich
zpracování. Pokud však dojde k některému z výše uvedených zásahů do zpracování vašich
osobních údajů, může se podle charakteru změny stát, že vám nebudeme moci poskytnout
službu, kterou byste rádi využívali.

Za účelem uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte buď přes formulář v patičce
www.atoz.cz, nebo e-mailem na adresu distribuce@atoz.cz – vyjdeme vám maximálně vstříc.

Cena celkem: 0 Kč bez DPH

Nejprve se prosím seznamte s informacemi o zpracování osobních údajů (odscrolujte text). Následně budete moci pokračovat na registrační formulář.