uvádí...
21. KONGRES HOREKA 112, 2. 11. 2021, PRAHA

Program – LIVE STREAM

SETKÁNÍ S MINISTRY

ON-LINE ZDARMA PRO ZÁSTUPCE OBORU HoReCa
BUĎTE U TOHO A REGISTRUJTE SE K ON-LINU!

SETKÁNÍ S MINISTRY
21. 7. 2020

Přivítání zástupců ministerstev, zástupců oboru HoReCa a poděkování partnerům akce

Lukáš Hejlík

Diskuse s ministry o budoucnosti oboru HoReCa

Moderátor: Luboš Kastner

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky
JUDr. Alena Schillerová, PhD., místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
doc. Ing. Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Ing. Andrej Babiš
Ing. Klára Dostálová
15:05 – 15:30

Přestávka

Panelová diskuse s ministry a zástupci oboru

Moderátor:  Luboš Kastner

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky
JUDr. Alena Schillerová, PhD., místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Ing. Klára Dostálová, mininstryně pro místní rozvoj ČR

Zástupci oboru HoReCa: 

Jan  Herget, ředitel, CzechTourism
Daniel Buryš, generální ředitel, Kofola Československo
Jiří Gajdošík, Managing Partner, Asten Hotels
Luboš Kastner, Garant projektu Moje Restaurace, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, spolumajitel Hospodská, restaurace Červený Jelen
Jiří Gajdošík
Daniel Buryš
Jan Herget
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Ing. Andrej Babiš
Ing. Klára Dostálová
Luboš Kastner